Problematika delovne dobe

Senior

Problematika delovne dobe je že dolgo prisotna in še vedno ni ugodne rešitve za partnerje. Kakšen pa je sploh s tem povezan problem? Delovna doba, ki nam je po zakonu priznana, je delovna doba z dokupom. Če to poenostavimo, lahko rečemo, da nam takšen način ne omogoča, da bi se nam leta, ko MZZ plačuje naše prispevke štelo v delovno dobo. Zaradi zamrznitve delovnega statusa in s tem delovne dobe nam se ne povečuje število dni letnega dopusta na osnovi delovne dobe, osnova za plačevanje prispevkov je nižja, kar pomeni manjšo pokojninsko osnovo ob upokojitvi, napredovalno obdobje je daljše oziroma uslužbenec sploh ne napreduje, tudi osebni dohodek se zaradi vsega navedenega navadno ne povečuje. Partnerji diplomatov odhajajo v pokoj večinoma le starostno in z malusi, več let za partnerji oziroma zakonci diplomati.

Partnerji imamo na osnovi 51. člena Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1) priznano zavarovalno dobo in pravico do vrnitve v delovno razmerje. Čas bivanja v tujini, se všteje v zavarovalno dobo, če smo bili do odhoda v tujino v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na zavodu za zaposlovanje. Plačane imamo polne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Lahko se vključimo v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti po 57. členu Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) in imamo iz tega zakona enake pravice kot obvezni zavarovanci. Ustrezno je urejeno tudi zavarovanje za starševsko varstvo. Težava pa nastopi pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Partnerji diplomatov se vključimo v prostovoljno obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Po določilih Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se  obdobje plačevanja prispevkov za prostovoljno obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje sicer šteje kot pokojninska doba, ne šteje pa se kot pokojninska doba brez dokupa. Kljub polnemu plačevanju prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje smo v slabšem položaju kot ostali zavarovanci ter tudi slabše kot partnerji uslužbencev slovenske vojske, katerim pa se prizna pokojninska doba brez dokupa. To je urejeno v Zakonu o službi v slovenski vojski (ZSSloV).

Odgovore Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za zunanje zadeve lahko dobite v društvu oziroma v na povezavi Pokojninska doba.

Sledite novicam, kjer bomo v kratkem predstavili naslednje korake na tem področju.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Piškotke uporabljamo za zagotavljanje najboljše izkušnje na naši spletni strani. Več o tem, katere piškotke uporabljamo ali kako jih izklopiti, lahko izveste v naših Splošnih pogojih pod poglavjem "Osebni podatki".