Društvo družin slovenskih diplomatov (DDSD) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, neprofitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo v dobro družin slovenskih diplomatov.

Namen društva

Medsebojno spodbujanje, druženje in sodelovanje.

Dvig kakovosti našega bivanja v tujini in doma.

Boljša pripravljenost na življenje v tujini.

Zastopanje interesov družin slovenskih diplomatov.

Ustvarjanje prijateljskih odnosov s partnerji tujih diplomatov.

USTANOVITELJI DRUŠTVA

martina paškulin devčič
predsednica društva

Ženeva, Švica

Bruselj, Belgija

Berlin, Nemčija

Washington DC, ZDA

pres.ddsd@gmail.com

Martin kalar
podpredsednik društva

Bern, Švica

Copenhagen, Danska